© 2018 Ekokancelaria
All right reserved

Blog

22 sierpnia 2018
« Blog

Nieszczęśliwe wypadki na wakacjach

Łato w pełni Radość jaką daje słońce i wakacyjna wolność  przerywana jest jednak tragicznymi wiadomościami o śmierci dzieci… jak w przypadku 9 letniego Bartusia  w Szczytnie http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/578197,wypadek-na-karuzeli-w-szczytnie-nie-zyje-dziewieciolatek.html czy trójki rodzeństwa Kacpra, Kamila i Zuzanny w Darłówku.

Dlatego chcemy zwrócić uwagę na kwestie możliwości dochodzenia roszczeń z odpowiedzialności cywilnej w związku z takimi wypadkami.

„Prokuratura w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie) wyjaśnia okoliczności niedzielnego wypadku w lunaparku, w wyniku którego zmarł 9-letni chłopiec. Wstępnie ustalono, że puściły mocowania jednej z gondoli karuzeli; urządzenie miało aktualne przeglądy techniczne, a obsługa była trzeźwa.”

Prokuratura badając sprawę przygląda się jej od strony karnej – bada ją jako przestępstwo.

Niezależnie jednak od kwestii przestępstwa i odpowiedzialności karnej w takim przypadku jak ten w Szczytnie możemy też rozważyć odpowiedzialność cywilną.

 

Kto i w jakim zakresie mógłby zostać taką odpowiedzialnością obarczony i na jakich zasadach a kto i na jakich zasadach uprawniony i do czego.

Osobami poszkodowanymi są Bartuś- który stracił życie oraz jego wujek- który doznał urazu kręgosłupa.

Utrata życia przez człowieka poza tym ze jest stratą dla niego samego jest także stratą dla jego najbliższych – rodziców i rodzeństwa.

 

Jak podstawa prawna może służyć do przypisania odpowiedzialności za takie zdarzenie ?

Na pierwszy rzut oka  oprócz zasadniczej podstawy jaką stanowi art. 415 k.c można także mówic o zastosowaniu art. 435 k.c.

Przegląd orzecznictwa dokonany na potrzeby niniejszego wpisu wskazuje, że takie stanowisko jest zasadne

Kluczowym jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2001 r. V CKN 190/00, którego teza brzmi :”Wyrządzenie szkody przez „ruch przedsiębiorstwa lub zakładu” ma miejsce zarówno wtedy, gdy szkoda jest bezpośrednim skutkiem użycia sił przyrody i pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z niebezpieczeństwem wynikającym z zastosowania tych sił, jak i wtedy, gdy pozostaje w związku z samym tylko ruchem przedsiębiorstwa lub zakładu jako całości.”

Czy lunaparki wesołe miasteczka można i dlaczego można uznać za zakłady wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody ? …….CDN